Met deze stijltechnieken helpt u uw tekst om zeep

Picture of Tom Goossens

Tom Goossens

Copywriter voor Vlaams-Brabant bij uwtekst.be
Wilt u een tekst schrijven waarmee u scoort bij uw lezer? Dan zijn er een paar stijltechnieken die u maar beter vermijdt. Want ze maken van uw tekst een onverteerbare brok. Zo een waarin uw lezer zich verslikt.

Lange zinnen

Hoe langer uw zin, hoe groter de kans dat uw lezer erover struikelt. Dus zet op tijd een punt. Maar hoeveel woorden mag een zin dan tellen? Moeilijk om daar een cijfer op te plakken, want niet alleen de lengte telt. Wat u ermee doet is even belangrijk.

De remedie van uw copywriter: wissel middellange zinnen af met korte of ultrakorte. Dan krijgt uw tekst een ritme dat lekker leest.

Lijdende vorm

Passieve zinnen krijgen vaak het verwijt oersaai of onpersoonlijk te zijn. Terecht! Want de lijdende vorm perst de actie uit uw zinnen. Typisch ambtenarese teksten staan vol met de lijdende vorm. Leest ú ze graag?

De remedie van uw copywriter: maak uw zinnen actief en schrijf ze in de tegenwoordige tijd. En gebruik vooral werkwoorden die uw zintuigen prikkelen.

Naamwoordstijl

Buig werkwoorden om naar zelfstandige naamwoorden en u krijgt een stroeve zin. Bovendien is verwarring dan nooit ver weg. Een voorbeeld? Door de motivering van uw verkoopteam gaat uw omzet omhoog.

Hier is de verwarring al: wie motiveert uw verkopers? Of zijn het uw verkopers die de klanten motiveren? Terwijl u het antwoord zoekt, haakt uw lezer af.

De remedie van uw copywriter: laat werkwoorden hun werk doen. Gebruik ze waar mogelijk. Dus motiveer uw verkoopteam en jaag uw omzet de hoogte in.

Slechte woordkeuze

Schrijvers verbergen zich soms achter lange, vage of moeilijke woorden. Want zo verhullen ze dat ze eigenlijk niets te vertellen hebben. Of ze begrijpen hun boodschap zélf niet. En pakken dan maar uit met een paar dure woorden. Dat maakt indruk op de lezer, denken ze.

De remedie van uw copywriter: lees uw tekst hardop. Hóórt u woorden die u nooit in een gesprek gebruiken zou? Vervang ze dan door een helder alternatief.

Goed op weg

Met deze vier stijltips bent u goed op weg naar teksten die werken. Ondervindt u hinder onderweg? Dan staan copywriters Joke en Tom voor u klaar. Bel ze gerust.

Delen mag